ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

សហគមន៍អេកូទេចរណ៍ភ្នំជម្រកសត្វ ចាប់ផ្តើមមានភ្ញៀវ ទៅកម្សាន្តបណ្តើរៗឡើងវិញ

១៣ ឧសភា ២០២២ | ព័ត៌មានជាតិ


បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជា បើកគ្រប់វិស័យឡើងវិញមក សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ភ្នំជម្រកសត្វ ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ក៏ចាប់ផ្តើមមានភ្ញៀវទៅកម្សាន្តឡើងវិញបណ្តើរៗហើយ។ បើទោះជាពេលនេះ មានត្រឹមតែភ្ញៀវក្នុងមូលដ្ឋានក្តី ក៏វិស័យទេសចរណ៍នៅសហគមន៍ព្រៃភ្នំនេះ បានបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកនាំភ្ញៀវ និងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍បណ្តើរៗ សម្រាប់រួមចំណែកទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរ។

 

 

 

 

 

រាយការណ៍៖ ខឿន សាឃាង  រូបភាព៖ សែត ប៊ុនថាន់

 

 

 

 

 

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.