ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ភាគហ៊ុនធនាគារអាលឺម៉ង់Deutscheធ្លាក់ចុះចំពេលមានការបារម្ភពីវិបត្តិក្នុងវិស័យធនាគារ

 

 

តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារDeutsche Bank (DB)ដែលជាធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាលឺម៉ង់ បានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃសុក្រ ធ្វើឱ្យពិភពលោកមានការបារម្ភអំពីការ រាលដាលវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ក្រោយធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទទ្វារ។

 

ធនាគារ Deutsche Bank ឬធនាគារDB  បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង ១៤ ភាគរយនៅលើផ្សារហ៊ុន Frankfurt Stock Exchange នៅក្នុងការជួញដូរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ និងមុនពេលបិទធ្លាក់ចុះ៨,៥៣ភាគរយនៅពេលរសៀល។ តម្លៃភាគហ៊ុនធនាគារ Commerzbank AG ដែលជាធនាគារធំបំផុតលំដាប់ទី២នៅអាលឺម៉ង់ធ្លាក់ចុះ៥,៤៥ភាគរយ។

 

ការធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ DB និងធនាគារ Commerzbank ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបង្កឡើងពីតម្លៃខ្ពស់នៃ​Credit Default Swap (CDS) ដែលជាទម្រង់នៃការធានារ៉ាប់រងដាក់លើមូលបត្របំណុលប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រក្រតីឥណទាន។

 

ធនាគារDeutsche Bank បានខាត់បង់ប្រហែល៣០ភាគរយនៃតម្លៃទីផ្សាររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកើតមានការបារម្ភអំពីវិស័យធនាគារក្រោយបិទធនាគារអាមេរិក Silicon Valley Bank កាលពី២សប្តាហ៍កន្លងទៅ។

 

 

 

 

ប្រែសម្រួល៖ណាវ័ន្ត

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

© រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ​ PNN ប៉ុស្ថិ៍លេខ៥៦ ឆ្នាំ 2024