ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ខាងមុខនេះ

២០ ឧសភា ២០២២ | ព័ត៌មានជាតិ

 

ខណៈពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កំពុងតែជិតឈានចូលមកដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយពួកគេបាននាំគ្នាទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមសង្កាត់ ដែលពួកគេរស់នៅ ព្រមទាំងបានត្រៀមឯកសារសម្រាប់យកទៅបោះឆ្នោត នាពេលខាងមុខនេះ បានរួចរាល់ផងដែរ។

 

 

 

 

 


រាយការណ៍៖ អ៊ីសា ហាសាណះ  រូបភាព៖ និន សុខលី

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.