ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋសភា រៀបចំសន្និសីទអន្ដរជាតិលើកទីមួយ ស្ដីពី ការកសាងសន្តិភាព ប្រកបដោយចីរភាព នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

០៦ កក្កដា ២០២២ | ព័ត៌មានជាតិ

 

នៅថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ រដ្ឋសភា បានរៀបចំសន្និសីទអន្ដរជាតិ ស្ដីពី ការកសាងសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាព នៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ សន្និសីទ នៅវិមានរដ្ឋសភានេះ មានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធសន្ដិភាពសកល ដែលរួមមាន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងកូរ៉េខាងជើង ផងដែរ។
 

 

 

 

 

 

 

 

រាយការណ៍៖ជុំ ជោគជាតា  រូបភាព៖ សែត ប៊ុនថាន់ 

 

 

 

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.