ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

សហគមន៍ជាច្រើននៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅបិទខ្ទប់នៅឡើយហាងទំនិញនិងផ្លូវត្រូវបិទ

ការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងតឹងរឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍(២១ឧសភា)នេះ នៅច្រកចូសហគមន៍បិទខ្ទប់នៅសង្កាត់ចាវយ៉ាង(Chaoyang) ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន។ ខណៈផ្លូវជាច្រើន និងហាងទំនិញជាច្រើន នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ នៅបិទនៅឡើយ។

 

 

 

 

នៅតាមតំបន់បិទខ្ទប់ បុគ្គលិកសន្តិសុខ​នាំគ្នាបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ។ ស្របគ្នាអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថា មនុស្ស៥៨នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅថ្ងៃសុក្រ(២០ឧសភា)។ យោងរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ។

 

នៅទូទាំងប្រទេសចិន នៅថ្ងៃសុក្រមានមនុស្ស១២១១នាក់ កើតជំងឺកូវីដ១៩ ។ យោងគណៈកម្មាការសុខភាពជាតិប្រទេសចិនអោយដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រែសម្រួល៖ណាវ័ន្ត

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.