ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

២៤ កុម្ភៈ ២០២១ | ព័ត៌មានជាតិ

តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ប្រចាំកម្ពុជា លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត Li Alilan បានលើកទឹកចិត្ត ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាអ្នកនៅជួរមុខ ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង សូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំង កុំមានការរារែក ដ្បិតវ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម របស់ចិន មានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដែលអាចទុកចិត្តបាន។

 


អត្ថបទ៖ ហ៊ុន ឌីណូ        រូបភាព៖ ឈាវ ថុកវីរៈ
 

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.