ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ASEAN CONNECT

តើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋាន ដែលម្ចាស់ផលិតកម្មភាពយន្ត ត្រូវមានដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតកម្មរបស់ ខ្លួនអាចឈរជើងបានយូរអង្វែង?

តើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋាន ដែលម្ចាស់ផលិតកម្មភាពយន្ត ត្រូវមានដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតកម្មរបស់ ខ្លួនអាចឈរជើងបានយូរអង្វែង?

Asean connect វគ្គ១កម្មវិធី Asean Connect សប្តាហ៍នេះមានវាគ្មិន៣រូប មកពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ពីខាងសមាគមភាពយន្ត និងពីខាងផលិតករភាពយន្ត មកពិភាក្សាលំអិតពីស្ថានភាពវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តខ្មែរក្នុងផ្លូវរបត់។  Asean connect វគ្គ២តម្រូវការទីផ្សារវិស័យភាពយន្តខ្មែរមាន ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនោះគឺការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារពី ភាពយន្តខាងក្រៅ។ កង្វះខាតធនធានមនុស្សលើផ្នែកតែងនិពន្ធ នឹងអ្នកដឹកនាំភាពយន្ត គឺជា ការរាំងស្ទះនៃការបង្កើតស្នាដៃថ្មីមានគុណភាព។ តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលិតបាន ភាពយន្តមានគុណភាពនិងភាពទាក់ទាញពីទស្សនិកជន?  Asean connect វគ្គ៣តើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈម ដែលត្រូវដោះស្រាយ បន្ទាន់ដើម្បីស្រោចស្រង់វិស័យភាពយន្តខ្មែរឡើងវិញ?  Asean connect វគ្គ៤មន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជំរុញឲ្យផលិតករភាពយន្តចាស់ៗដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះ បណ្តាលវិស័យភាពយន្តត្រូវទៅរៀនបន្ថែមលើវិស័យនេះ។រីឯផលិតករជំនាន់ក្រោយ ស្នើសុំឲ្យឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាល លើវិស័យភាពយន្តជាមុនសិន មុននឹងឈានជើងប្រឡូក ក្នុងវិស័យនេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពភាពយន្តខ្មែរ។  Asean connect វគ្គបញ្ចប់តើពេលណាដែលកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលខ្សែភាពយន្តបរទេសបាន ឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការនាំចូលខ្សែភាពយន្តបរទេស និងខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុក។ 

០១ ធ្នូ ២០១៦

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.