ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

រមណីយដ្ឋានទេទឹកពុះ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទទួលបានអ្នកទេសចរតិចតួច ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩នេះ

២៥ ឧសភា ២០២១ | ព័ត៌មានជាតិ

រមណីយដ្ឋានទេទឹកពុះ នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលជាទីតាំងប្រភពផលិតទឹកក្តៅធម្មជាតិ ចេញពីក្នុងដី ផ្ដើមទទួលបានអ្នកទេសចរជាបណ្ដើរៗឡើងវិញហើយ នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩នេះ។

 


ភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានទៅដល់រមណីយដ្ឋានទេទឹកពុះ ក្រៅតែពីគោលបំណង ដើម្បីទស្សនាកំសាន្ត និងសិក្សាស្វែងយល់ ក៏មានអ្នកខ្វះធ្វើឡើង ក្រោមរូបភាពជំនឿ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺផងដែរ៕

 


រាយការណ៍ និងរូបភាព៖ ហ៊ុន ឌីណូ
 

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.