ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

មូលហេតុ និងដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​បញ្ហាចំណាក​ស្រុក​ នៅកម្ពុជា

គ្រួសារមួយនៅសង្កាត់កោះដាច់រាជធានីភ្នំពេញ បានធូរធារដោយសារកូនប្រុសទៅធ្វើពលករស្របច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (ភាគទី១)

 

 

 

ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមវិធីណាទើបល្អ? (ភាគ២)

 

 

តើកម្ពុជាគួរមានដំណោះស្រាយបែបណាចំពោះបញ្ហាពលករចំណាកស្រុក? (ភាគបញ្ចប់)

 

 

ប្រភព៖ Mission of the Week

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.