ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

រឿង«ហ្លួងព្រះស្តេចកន» ជា​ខ្សែ​ភាពយន្តខ្មែរ ដែលចំណាយប្រាក់ថតអស់ជាង១លានដុល្លារអាមេរិក

រឿង «ហ្លួងព្រះស្តេចកន» គឺជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរដំបូងដែលចំណាយលុយថតអស់ជាង១លានដុល្លារអាមេរិក
នឹងមានចាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនានៅតាមរោងភាពយន្តផ្សេងៗទូទាំងប្រទេស ចាប់ថ្ងៃទី១៨ សីហា តទៅ! (ភាគទី១)

 

 

រឿង «ហ្លួងព្រះស្តេចកន» បានប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សប្រមាណ៥០០នាក់ និងរយៈពេលប្រមាណ ២ឆ្នាំដើម្បីថត (ភាគទី២)

 

 

រឿងហ្លួងព្រះស្តេចកន ក៏មានឈុតច្បាំងគ្នាក្នុងទឹកទៀតផង ចង់ដឹងថាគេថតយ៉ាងម៉េចទេ? (ភាគបញ្ចប់)

 

 

 

ប្រភព៖ Mission of the Week

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.