ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

តើពិតដែលឬទេ ដែលមានការលើកឡើងថាអាជីវកម្មតូចមួយ នៅពេលដែល ពង្រីកទៅជាអាជីវកម្មខ្នាតធំ អាចប្រឈមទៅនឹងការក្ស័យធន ឬ ដួលរលំ?
២៣ ​វិច្ឆិកា ២០១៦ | ASEAN CONNECT

 

Asean connect (វគ្គ២)

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.